Home   e-mail: bert@awrvb.nl      A W Reijersen van BuurenWiskunde


De tafelformule


De tafelformule nodig voor het tekenen van magnetische velden, banen van planeten om sterren en vliegende schotels.		De tafels.
	
	Voorbeeld:

	For Tafel = 1 to 999
		For Teller = 1  to 999
			x = Tafel * Teller
			y = Tafel
			Pset(x, y)	
		Next
	Next

	Bij het tekenen van de tafels onstaat een vreemd patroon. Dit patroon
	is het best te zien als er voor de vergroting van zowel x als y gebruikt
	wordt gemaakt van priemgetallen.

	Pset(x * priemgetal1, y*priemgetal2 )

	In dit patroon zit een formule. Deze formule is x = ( c + 1 - y )  y
	Gebruik voor y de waarden van nul tot en met c + 1

	Hierdoor wordt de zijkant van een object zichtbaar. Bijvoorbeeld een
 	magnetisch veld. Voor de boven en onderkant van dit object kan een 
	cirkel worden gebruikt.

	


Deze tekening laat zien hoe de tafels 1x1=1, 2x1=2, 3x1=3, ...... standaard getekend eruit zien!
Deze tekening geeft de tafels weer maar nu is x vergroot met 3 (priemgetal) en y vergroot met 13 (priemgetal).
Deze tekening geeft de tafels weer maar nu is x vergroot met 3 (priemgetal) en y vergroot met 13 (priemgetal).
Tevens zijn de punten met cirkeltjes aangegeven!
Deze tekening geeft de tafels weer maar nu is x vergroot met 3 (priemgetal) en y vergroot met 13 (priemgetal).
Tevens zijn de punten met cirkeltjes aangegeven en het middelpunt in de cirkeltjes!
Deze tekening geeft de tafels weer en de bijbehorende krommen (wiskundige term) die getekend zijn met de formule 'x = ( c + 1 - y ) y' die verkregen is door de punten getekend met de tafels te gebruiken bij het berekenen van de formule!
Deze tekening geeft de krommen (wiskundige term) weer die getekend zijn met de formule 'x = ( c + 1 - y ) y' die verkregen is door de punten getekend met de tafels te gebruiken bij het berekenen van de formule!
Deze tekening laat zien hoe het magnetische veld van een puntbron eruit ziet
Deze tekening laat vormen zien die mogelijk zijn waarbij de krachten op dezelfde lijn ten opzichte van het middelpunt overal gelijk zijn. Er zijn dus geen zwakke plekken aanwezig.