Index

MarsKlik op de foto's om de webpagina's te openen.Klik hier voor de oude indeling van voorwerpen op de West Valley fotoMars: West Valley.
De Marsrover staat voor een graf wat rijk versierd is en of een vuilnisbelt. Rondom dit graf zijn honderden andere graven aanwezig en of gedumpte voorwerpen.

De graven zijn versierd met beelden, platen, van metaal en steen, waarop gravures en beelden zijn aangebracht en of het is gedumpt materiaal op een vuilnisbelt. Er liggen zo te zien wel skeletten.


Lawine op Mars gefotografeerd!

Mars: Marsfoto van de NASA van 2008-02-19 "Ingrid's Avalanches" 83.7N 235.8E bevat artefakten. Reliefwerk op wand.